19.11.19

Vaso que non cae pegado a un globo

PRECÍSASE:  Un vaso de cristal, un recipiente con auga, unha vela e un globo.
PASOS: En primeiro lugar enchemos o globo de aire, acendemos a vela e logo colocamos o vaso boca abaixo sobre a chama da vela. Pasado un minuto apartamos o vaso da vela, dámoslle a volta e colocamos encima o globo. Apertamos lixeiramente o globo sobre o vaso e logo metemos o vaso no recipiente con auga. Ao soltar o vaso e levantar o globo vemos que o globo quedase pegado ao vaso.

EXPLICACIÓN: A chama da vela quenta o aire atrapado no interior do vaso (e o propio vaso). Ao colocar o globo sobre o vaso e empuxar lixeiramente impedimos que ao aire salga ou entre do vaso. Pero ao meter o vaso no recipiente con auga, o aire atrapado no vaso arrefríase e diminúe a presión. Para rematar, o globo métese lixeiramente no interior do vaso, empuxado pola diferenza de presión, quedando firmemente unido ao vaso.

A agulla que sinala sempre o Norte

Airbag caseiro

Para facer o  experimento necesitamos unha bolsa de plástico pequena, outra bolsa máis grande con peche  hermético, bicarbonato, vinagre e un martelo.
1- Enchemos a bolsa pequena con vinagre
2- Pechamos a bolsa cun nó
3-Poñemos bicarbonato na outra bolsa.
4 Metemos a bolsa pequena dentro da bolsa grande, procurando que queda rodeada de bicarbonato.
5-E por último, pechamos a bolsa grande e xa temos o noso airbag caseiro.
Se golpeamos cun martelo sobre a bolsa pequena prodúcese unha reacción química con desprendemento de gases que enche a bolsa grande.
Explicación
Ao romper a bolsa pequena entran en contacto o vinagre e o bicarbonato e prodúcese unha reacción química con desprendemento de dióxido de carbono. Dependendo da cantidade de vinagre e de bicarbonato a bolsa tardará máis ou menos en encherse.
Se se desprende moito gas a presión pode chegar a romper a bolsa.

18.11.19

Un ovo que flota

Como meter un globo nunha botella con calor e frío

Para facer o experimento necesitamos unha botella de vidro, un globo e auga da billa.
Primeiro enchemos a botella cun pouco de auga quente. Axitamos ben e esperamos uns segundos.
Logo colocamos o globo na boca da botella, abrimos o billa da auga fría e poñemos a botella debaixo.
Nuns segundos o globo métese na botella.
Explicación:
Cando colocamos o globo na boca da botella deixamos atrapado no interior da botella aire quente. Ao colocar a botella debaixo da auga arrefriamos a botella e o aire que contén.
Se se arrefría o aire atrapado na o botella diminúe a presión interna e o globo, impulsado pola presión exterior maior, introdúcese na botella.

Pinchar un globo sen que estoupe

Para facer o experimento necesitamos unha agulla metálica (ou un pauciño de madeira), un globo e un pouco de aceite.
PASOS: 1-Infla o globo 2 -Unta a agulla con aceite. 3- Cun lixeiro movemento xiratorio, insire a agulla preto do nó do globo. 4´-Saca a agulla polo extremo oposto ao nó. Con coidado é posible atravesar o globo coa agulla sen que estoupe.
Explicación:  A membrana elástica do globo non ten unha tensión uniforme. Cerca do nó e no extremo oposto a tensión é menor. Por este motivo pódese inserir a agulla sen que explote o globo. Ao retirar a agulla o globo desínflase lentamente ao saír o aire polos dous buracos. O aceite axuda a deslizar a agulla.

A "Milla Saudábel"

Clica aquí para saber máis
1ª Milla dos de 5º


1ª Milla dos de 3º
5ºA-B-C

1ª Milla dos de 4º

Clica na 1ª imaxe se queres saber máis sobre a "Milla Saudábel".  Ver máis  fotos dos da:  1º Milla dos de 5º  -   Dos de 4º - Dos de 3º

Taboa de Experimentos GALEFAS

EXPERIMENTOS GALEFAS


– Os experimentos en vermello  de todas as columnas xa están solicitados
Pódense escoller outros experimentos que non estean nesta táboa. Estos só son orientativos
 NESTA  columna están os vídeos GALEFAS do cole
Experimentos I
Experimentos II
Experimentos III
Experimentos
ENTREGADOS
27-Ovos saltaríns (4ºC)
53- - Oxidación da froita (6ºB)
56- Atrapado na area (4ºC)
11- Atrapados no arroz (4ºC)
61-Cable Eléctrico (5ºA)
44- Un airbag caseiro (5ºB)

45 –Un óso de goma (4ºC)

21- Lata equilibrista (4ºC)
50-
75-

Outros solicitados:
-Tinta máxica (2ºA)

Outros solicitados
-Como facer un raio V (4ºA)
- Facer unha minifonte (4ºA)
- Magnotomoedas (4ºA)
- Experimentos non newtonianos (4ºA)
-Botella que respira (5ºA)
- Un ovo que flota (4ºB)

Outros solicitados:
-Bobina texla
- Maicena, auga e colorante (5ºA)
- Vinagre e bicarbonato (5ºA)
- Electricidade estática (5ºA)
- Volcán (6ºC)16.11.19

13.11.19

Tres candeas e un misterio

PRECISAMOS: Para facer o noso experimento necesitamos un frasco de cristal grande con tapadeira, tres candeas pequenas de alturas diferentes e un isqueiro

PROCESO: Ao queimar unha candea nun recipiente pechado a combustión consome o osíxeno do recipiente e a candea termina apagándose. Que sucede si repetimos o experimento con tres candeas de diferentes alturas? En que orde apagaranse as velas? Se facemos o experimento podemos ver que primeiro apágase a candea de maior altura, logo intermedia e, finalmente, a pequena. 

EXPLICACIÓN:  A combustión das candeas consome osíxeno e produce dióxido de carbono e vapor de auga. O dióxido de carbono é máis denso que o aire pero as correntes de convección encárganse de acumular o dióxido de carbono na parte superior do recipiente, desprazando o osíxeno á parte inferior. Por este motivo primeiro apágase a candea de maior altura, logo a intermedia e, finalmente, apagarase a de menor tamaño. Ver máis Experimentos Galefas

11.11.19

O gato con tripas

Experimento feito por Laura e Aglaia de 4ºB durante o curso 2019-29 onde se xoga coa luz. Nun debuxo vense as tripas dun gato  se lle poñemos luz de fondo. Ver máis Experimentos Galefas

8.11.19

Magosto 2019

Paracaídas
Cucaña


Muíño
RelevosBolos
Comendo castañas


Cantando
Ver máis fotos  - Ver plano dos xogos

Xúntanse aquí algunhas das primeiras fotos do Magosto 2019. Temos que dicir que tivemos moita sorte co tempo  despois de toda a semana con choiva, escampou xusto un pouco antes de comezar os xogos e estivemos a punto de suspendelos porque aínda houbo  ameaza con algún orballo. Finalmente saíron as raiolas de sol que fixeron que o día fora case espectacular para disfrutar do magosto.

1.11.19

O COLAR DE ZONCHOS

Unha tradición de veneración dos mortos moi extendida na Galiza era o de ir ao camposanto, no día 1 de novembro, cun colar de zonchos no pescozo para honrar aos finados. É sen dúbida unha tradición relacionada co magosto, ritual funerario que aínda hoxe se conserva coa venda de castañas nas portas dos camposantos. Parece un rito milenario de moitas culturas o de celebrar un banquete funerario nos camposantos, como un ritual da morte. O castiñeiro tamén se consideraba unha árbore funeraria que conectaba co máis alá

"Has de cantar, / que che hei de dar zonchos; / has de cantar, / que che hei de dar moitos… dille Rosalía á meniña gaiteira no comezo de Cantares Gallegos".  

30.10.19

O caveiras no Samaín 2019

Todas


Aquí temos unha selección das orixinais caveiras presentadas na escola. Que difícil é escoller as mellores !!! Ver máis fotos