20.9.14

Refraneiro de Setembro

- En setembro colleita e non sementes.
- En setembro come e bebe, pero non sexa tanto o comer e o beber que non deixes que vender.
- O que queira mel, que cate polo San Miguel (29 de set.)
- Polo San Miguel sabe o touciño a mel.
- Polo San Miguel, uvas e mel.
- Polo San Miguel, xa o coello sabe ben.
- Setembro ou leva as pontes ou seca as fontes.
- A castaña no agosto quere arder e no setembro beber.
- Para un bo magosto ter en agosto ha de arder e en setembro beber.
- En setembro, á vendima correndo.
- O que queira boa vendima facer, que se poña en setembro a recoller.
- Se queres mel, cata polo San Miguel, se queres abellas cata polas candelas.

Máis sobre refráns.

Santoral a ter en conta:

CANDELAS, CANDELARIA 2 FEBREIRO
SAN BRAIS 3 DE FEBREIRO
SAN MATIAS 24 FEBREIRO
SAN BIEITO 21 MARZO
SAN ANTÓN 13 XUÑO
SAN XOÁN 24 XUÑO
SAN PEDRO 29 XUÑO
SAN MIGUEL 29 SETEMBRO
SAN MARTIÑO 11 DE NOVEMBRO
SAN ANDRÉS 30 NOVEMBRO
SANTA LUCÍA 13 DECEMBRO