27.8.13

Fotos e traballos comentados do XXVI Congreso Estatal da Rede PEA en Alcoy e Orihuela


Se entras no albúm picasa poderás ver unha selección de fotos comentadas do XXVI Congreso Estatal das Escolas Asociadas Unesco.

Ver todas as  fotos.  Ver fotos de Francesca Manonelles

Ver traballo de Campolongo Irene Sendler

 Ver traballo da Auga e dos Lavadoiros dentro de Patrimonio Rural.

Escoitar os poemas de Yogote que se recitaron na Casa-museo do poeta Miguel Hernández en Orihuela.

Artigos relacionados:

Figuras controvertidas nos tempos que corren.

Costumes da Idade Media.

Irene Sendler - Un anxo no inferno nazi.


As Escolas Asociadas da UNESCO da Galiza traballamos conxuntamente para o XXVI Congreso Estatal da Rede PEA, xunto con outros, o tema de Irene Sendler, dentro do Holocauto Nazi. Estamos pendentes de colocar a presentación, de momento só poñemos o traballo aportado polo CEIP Campolongo feito por Iago B. H.(6ºA)

Máis traballos presentados no congreso:

Auga e Lavadoiros dentro do Patrimonio Rural

Auga e Lavadoiros dentro do Patrimonio RuralTraballo presentado conxuntamente por tres centros das Escolas Asociadas Unesco de Pontevedra: CEIP Isidora Riestra (Poio), IES Pazo da Mercé (As Neves) e o CEIP Campolongo (Pontevedra). A temática centrábase arredor da auga e dos lavadoiros O noso centro aportou a Fraseoloxía dentro desta temática.

 Ver outros traballos aportados polo noso centro  no congreso:

  60 Aniversario da Rede PEA con Poemas do Mundo (Yogote)

Manual de Ramsard

2013 Ano Internacional da Auga

O libro das máquinas

Irene Sendler

Mural da Camelia

Mural Morteiro

Mural Enredos

Mural Teatro

Mural da Quinua

Mural da Radio

Evento do Yogote en Orihuela - 2013

O acto principal do Yogote no XXVI Encontro Estatal das Escolas Asociadas da UNESCO (xullo 2013) foi na Casa do Poeta Miguel Hernández en Orihuela (Alicante). Como representación Galega para celebrar o 60 Aniversario das Escolas Asociadas foron tres exalumnas do CEIP Campolongo, María, Amalia e Lucía F. D. Os poemas que recitaron acompañados do Yogote foron: un inventado polo mestre Antonio F. M. (Nito) neste curso pasado para celebrar o "2013 Ano Internacional da Auga", dentro do apartado de Sostenibilidade ,  logo o de "Cantarola Nosa"  ou tamén chamado "Amiguiños todos" de Neiras Vilas, dentro de Cultura de Paz, homenaxeando o 51 aniversario de "Memorias dun Neno Labrego", e para rematar o poema de "Galicia", de Manuel María, dentro do apartado de Patrimonio.