28.11.19

Vocán submarino

Para facer o  experimento necesitamos auga,  colorante, un frasco de cristal pequeno con tapadeira e un frasco de cristal grande. En primeiro lugar facemos un buraco no centro da tapadeira do frasco pequeno. Logo enchemos o frasco con auga quente e engadimos o  colorante (por exemplo un pouco de tinta vermella). Por último, enchemos o frasco de cristal grande con auga fría e metemos o frasco pequeno. Nuns segundos vemos que a auga  coloreada sae do frasco pequeno e sobe á superficie.Explicación
A  convección é unha forma de transferencia de calor propia dos fluídos. No noso caso, a auga quente do frasco pequeno é menos densa que a auga do frasco grande que se atopa a menor temperatura. Por este motivo, a auga  coloreada menos densa sobe á superficie desprazando a auga que se atopa na superficie

Ningún comentario:

Publicar un comentario