18.11.19

Pinchar un globo sen que estoupe

Para facer o experimento necesitamos unha agulla metálica (ou un pauciño de madeira), un globo e un pouco de aceite.
PASOS: 1-Infla o globo 2 -Unta a agulla con aceite. 3- Cun lixeiro movemento xiratorio, insire a agulla preto do nó do globo. 4´-Saca a agulla polo extremo oposto ao nó. Con coidado é posible atravesar o globo coa agulla sen que estoupe.
Explicación:  A membrana elástica do globo non ten unha tensión uniforme. Cerca do nó e no extremo oposto a tensión é menor. Por este motivo pódese inserir a agulla sen que explote o globo. Ao retirar a agulla o globo desínflase lentamente ao saír o aire polos dous buracos. O aceite axuda a deslizar a agulla.

Ningún comentario:

Publicar un comentario