24.11.19

Artes de Pesca


Nasas
As nasas. Son artes que estan constituídas por un elemento de forma cilindrica, que se encontra rodeado en toda a súa superficie de un pano de pequenas dimensións na malla. Normalmente a parte inferior leva unha pequena capa de cemento para mante-la nasa unha determinada posición, xa que na parte contraria dispón de unha pequena entrada de forma circular, que se utiliza para que entren as especies que se pretende capturar atraidas pola carnada que se coloca no interior da nasa. As principais especies que se capturan son o Polbo, a Nécora, o Santiagüiño, o Camarón, etc.
Betas
Son artes de un só pano, que se calan de madrugada, para recollelas coa saída do sol. As principais especies que se capturan son a Pescadilla, a Faneca, o Escacho, o Dentón, o Abadexo, o Xurelo, etc.
Volanta
Son artes de un só pano, moi parecidas as Betas pero de maior altura e dimensión na malla, que tamén se calan de madrugada, para recollelas coa saída do sol. As principais especies que se capturan son a Merluza, o Abadexo, o Mero, o Pancho, a Palometa, a Faneca, o Xurelo, etc.
Son artes formadas por tres panos, no que o pano interior ten unha malla de menor medida que os dous panos exteriores. As principias especies que se capturan son o Rodaballo, o Sollo, o Linguado, a Acedia, o San Martiño, a Xuliana, a Centola, o Boi, etc
Son artes de tres panos, moi parecidas ós Miños, pero que estan realiazadas con outro tipo de material, e teñen distintas dimensións nas mallas. As principais especies que se capturan son a Robaliza, o Sargo, o Pinto, a Maragota, etc… 
Rasco
Son artes de un só pano que teñen unhas dimensións moi grandes na malla. As principais especies que se capturan son o Rodaballo, O San Martiño, o Rape, a Xuliana, a Langosta, o Lubrigante, etc.

O corricán é unha arte de pesca baseada nunha serie de anzois con cadansúa liña que se arrastran pola popa do barco mentres este vai navegando, penduradas de varas colocadas a babor e estribor.
Curricán
Tamén se chama corricán a cada un dos aparellos (cada unha das liñas). Utilízase para a pesca do atún, bonito, xarda etc. Os anzois poden ser cebados con engado natural ou artificial.

Ningún comentario:

Publicar un comentario