7.5.20

Refraneiro de maio

- A auga de febreiro ten pros campos tempero; i a de maio teno pra todo o ano .
-A auga de maio inda carga o carro. 
-A chuvia na semana da Ascensión, leva o centeo e deixa o relón.
-A landra que non se ve en maio, non se ve en todo o ano. 
-A langosta e o cazón, en maio están en sazón.
-A ovella do probe no maio morre.
-A ovella e a abella no maio deixan a pelexa.
-A porca de maio vale máis no principio que no cabo .
-A sardiña no maio que a parta un raio.
-A sardiña polo abril, cóllea polo rabo e déixaa ir; por maio ásaa no borrallo, e por San Xoán xa molla o pan .....
-Detrás de maio vén San Xoán.
-Días de maio, tan longo sodes que morro de fame e morro de amores
-En maio aínda a vella queima o tallo .
-En maio aínda a vella queima o tallo e senón malo.
-En maio aínda a vella queima o tallo, e unha miguiña que lle quedou, para san Xoán a deixou.
-En maio aínda a vella quenta o sallo.
-En maio aínda bebe o boi no prado.
-En maio, augas catro, e esas que cheguen ó barro .
-En maio bebe o boi detrás do arado, e se non bebe malo.
-En maio calquera besta é cabalo .
-En maio, de meu me caio.
-En maio, de meu me caio, ou con fame ou con traballo.
-En maio, de meu me caio, xa coa maiola, xa co traballo .
-En maio, de meu me caio, xa co sono, xa co traballo.
-En maio, de sono me caio .
-En maio inda a vella queima o pé ó tallo .
-En maio, inda a vella queima o tallo .
-En maio inda a vella quenta o saio .
-En maio, inda queima o tallo, e unha miguiña que lle quedou, para San Xoán a deixou .
-En maio, inda bebe o boi no prado .
-En maio, millo sementado, cal enxoito, cal mollado .
-En maio, nin xantar á mesa sin viño nin pote ó lume sin touciño.
-En maio, non quites o saio.
-En maio, o barrufeiro faise cabalo .
-En maio, o garabanzal, nin nado nin por sementar .
-En maio, o lobo e o corvo nado, e o raposo ben empolado.
-En maio o porco vai ó tallo.
-En maio, que chova hastra entullarse o carro .
-En maio quince días os bois ó prado, antes no principio que no cabo.
-En maio sai o pulpo do zamaio .
-En maio, sulfato .
-En maio, todo espigado.
-En maio xa leva as cereixas o gaio .
-En maio, xa saio 
-Lodos en maio, espigas en agosto.
-Entre Maio e xuño, cereixiña no puño.
-En maio, o raposo sae ó gaio.
-En maio déitate candoa o galo.
-En maio colle os bois e máis o arado.
-Calor de maio, diñeiro do ano.
-Cando maio é mediado, o inverno é pasado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario