22.9.13

Decreto do Pluriguísmo de 2010. Capítulo II. Artigo 3.1. A lingua na administración educativa


Ver todo o Artigo 3, do capítulo II

Ver artigos anulados

Ningún comentario:

Publicar un comentario