22.9.13

Artigo 14. Punto 3 da Lei de Normalización Lingüística

Artigo 14

3. As autoridades educativas da Comunidade Autónoma garantirán que ó remate dos ciclos en que o ensino do galego é obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade co castelán.

Ver Lei de Normalización Lingüística

Ver máis lexislación

Ver Doga

Ver Lexislación da Secretaría X. de Política Lingüística

Ningún comentario:

Publicar un comentario