14.10.18

Unidades Didáctica de Domingo Fontán - Día da Ciencia
Ver na wikipedia. -  Carta Xeométrica
Ver persoeiros que aparecen no Álbum da Ciencia da época de Fontán.
Ver Unidade  Didáctica  (alumnado de secundaria).

Ver traballo Merino e Fontán (Irene Caamaño)

Ver Día da Ciencia doutros anos

Ningún comentario:

Publicar un comentario