26.9.19

FRASEOLOXÍA DO RÍO


FRASEOLOXÍA DO RÍO
         1- A cachón
        2- Chover a regos
Muito
3- Afogar en pouca auga sabendo nadar
Sucumbir ante un pequeno atranco
4- Auga parada non move muíños
Prexuízos da inactividade
5- Botarlle o peito á auga
Amosar valor ou coraxe ante o perigo
6- Cando o río soa, algo/auga  leva
Outorgarlle creto a rumoroloxía
7- Deixar correr a auga
Non inmiscir
8- En pouca auga, pouco se navega
Dío que é conciente das limitacións propias ou alleas
9- Facer regos na auga
10- Querer escribir na auga
Facer algo inútil
11- Gárdate da auga mansa que non corre
Ten coidado
12- Levar a auga para o seu muíño
Favorecerse
13- Vaille tornar a auga a “fulanito”
Querer ver lonxe a unha persoa
14- Nadar entre dúas augas
Estar indeciso
15- Ser como a auga corrente
Vulgar, sen importancia
16- Ser como a auga mansa
Tranquilo
17- Estar como un río
Ter diarrea
18- Moitas pingueiras fan o río grande
Loa do labor colectivo
19- De perdidos ó río!
Obrar con decisión sabendo o risco
20- Has de ir o río e non ver a auga
Despistado
21- Ir polo río abaixo
Fracasar. Botarse a perde algo ou alguén
22- Ninguén vai o río que non se molle
Estar involucrado
23- Non chegou o sangue ó río
Non tivo consecuencias
24- Nunca tal se viu, chocolate con auga de río
Incredulidade
25- Saber por onde vai a auga ó río
Coñecedor do asunto
26- Se o río Gafos levara coñac, máis de catro irían alá
A quen lle vai o alcohol
27- Se o río levara aceite
Arela de nugallán
28- Se tes frío tírate ó río
Dise a  quen esaxera dos seu contratempos
29- Andar á miñoca
Carecer do necesario. Non ter diñeiro
30- A río revolto, ganancia de pescadores
Aproveitarse das circunstancias
31- Fillo de peixe, peixe é
Axiomas da xenética
32- Durmir coma un peixe
Durmir profundamente
33- Estar como a troita no río
Estar a gusto
34- Marear o peixe/ ou a perdiz
Darlle moitas voltas a un asunto
35- Non fixo mala pesca meu pai que pescou a miña nai
Gábase o acerto do home e a calidades da muller
36- Non queda rabo de peixe/ ou de troita
Nada de nada
37- No río que non ten peixes non botes a rede
Non traballar en van
38- O bo peixe para quen o merece
A recompensa debe gozala quen máis fixo por acadala
39- O peixe grande come ó pequeno
Agás cando o enfrontamento de David e Goliat
40- Pescar todo no aire
Non pasar nada inadvertido. Ser rápido
41- Pescar pombos
Toquenear. Dar cabezadas (durmir)
42- Pola boca morre o peixe
Mellor estar calado que falar de máis
43- Que chova até que afoguen os  peixes
Cando chove con insistencia
44- Ser picada da troita
Ter pencas
45- Ser un bo peixe
Ser atravesado, pícaro
46- Todo o que cae na rede é peixe
Dío quen nada esbota. Aproveita todo
47- Andar na fariña
Andar na droga
48- Botarlle toda a auga ó muíño
Por empeño
50- Cada muíño quere a súa auga
Cada cousa para o que é.
51- Cantos burros mantén a fariña
Laio pola estupidez da humanidade
52- Custa ferro e fariña
É moi traballoso de conseguir
53- Horas de muíño
Hora de comer ou de facer algo
54- Moer para fóra
Ser infiel no matrimonio
55- Muíño albeiro
O que moe trigo
56- Muíño parado non gaña maquía
O que non traballa non cobra. Preguiceiro
57- O muíño treina, treina, a auga faina treinar
Non hai efecto sen causa
58- Quen con fariña anda branco se pon
Involucrarse
59- Quen primeiro chega, primeiro moe
Vantaxes do madrugador
60- Ser da mesma fariña
Ser da mesma condición
61- Ser agudo como o pé dun muíño
Persoa lenta de entendemento
62- Traer chea o río
Estar enfadao
63- Vai como un rei nunha cesta polo río abaixo
Agóiranse dificultades 
64- Ser redondo como a moa dun muíño
Ben redondo
65- Ser un calcafoles
Que come moito
66- Ser un pousafoles
Lento, preguiceiro, aburrido
67- Ter debaixo da moa a alguén
Aborrecer a unha persoa
68- Ter máis penas que un rodicio
Dise da persosa desgrazada ou atribulada
69- Ter o muíño picado
Ter muita fame
70- Tragar pedras de muíño
Persoa inxénua
71- Xa pasou moita auga por debaixo da ponte
Xa pasou moito tempo
72- Lavar as mans
Eludir responsabilidades
73- Lavarlle o cerebro a alguén
Anular a súa personalidade
74- Se lavadiño das falas
Ser educado
75- Ter a cara máis lavada cas pedras do río
Ser un descarado
76- Compre nadar e lavar e gardar a roupa
Persoa precavida
77- Nadar en seco
Non avanzar
78- Nadar na abundancia
Ser inmendamente rico
79- Pau se remas, pau sen non remas
Dío aquel que non se lle valora nada o que fai
80- Tanto remar, tanto remar, e ao chegar á beira afogar
Dise do esforzo sen reconpensa
81- Axiña afogas
Díse ó pusilánime

Ningún comentario:

Publicar un comentario